Služby

Zde najdete informace o daných kategoriích a orientační přehled náročnosti vytvoření fotografie v dané oblasti. Graf je pouze orientační a má nastínit jaké je potřeba vyvinout úsilí pro daný typ fotografie. I jednoduchý portrét je z hlediska náročnosti na přípravu a postproces rozdílný viz PIN UP, kde je časová náročnost na přípravu nekolikanásobně delší. Portrét, u kterého je potřeba změnit pozadí (případně fotomanipulace) je náročnější na následné úpravy v editoru, doba focení může být několikanásobně kratší oproti času stráveného postprocesem.
Proto prosím berte graf lehce z nadhledem, ale dá se dle něj orientačně zjistit rozdíl v náročnosti daných kategoriích.

portrét
fotomanipulace
reklamní fotografie

5N6K9836

 

Portrét je vlajkovou lodí fotografie, neboť zobrazení lidské tváře a člověka jako takového se prolíná celou oblastí fotografie nejen v portrétní, ale i reportážní, dokumentární a reklamní podobě. Portrétní fotografii se věnuje mnoho současných autorů, z čehož plyne i značně rozmanitý repertoár postupů a způsobů zobrazení. Vnímavý fotograf ale vždy ctí unikátnost a individualitu jedince.

 

CIROEN5N6K4728

 

Fotomanipulace je typ fotografie, která je z převážné části složená z více fotografií. Fotograf nebo grafik má absolutní kontrolu nad výslednou fotografií. Fotomanipulace se především používají v reklamní fotografii. Je to způsob, jak dosáhnout fotografie, kterou není možné jinak běžně vyfotit. Fotomanipulací lze dosáhnout až sureealní fotografie, která ale přesto vypadá realisticky – přesvědčivě.

5N6K1397

 

Reklamní fotografie je zvláštní druh stylizované, účelové fotografie, která využívá všech žánrů, fotografických technik a všech výrazových prostředků černobílé, barevné i digitální fotografie. Vzniká v atelieru, v reálném nebo v upraveném prostředí. Téměř každá reklamní fotografie je stylizovaná, aranžovaná nebo upravovaná. Může být prostým sdělením informací, ale častěji je promyšlená, má dějové významy, snaží se o vyvolání představ. Reklamní fotografie musí ale vždy mít kvality dobrého technického snímku.

Příprava - 0%
Čas focení - 0%
Postproces - 0%
Doba dodání - 0%
Příprava - 0%
Čas focení - 0%
Postproces - 0%
Doba dodání - 0%
Příprava - 0%
Čas focení - 0%
Postproces - 0%
Doba dodání - 0%
Produktová fotografie
Pin up
Svatební fotografie

5N6K0793

Produktová fotografie je zaměřena na zachycování předmětů jako takových. Je zde kladen důraz na přesné a zřetelné podání povrchu, tvaru, funkce a účelu. Fotograf by měl být dobře obeznámen s předmětem fotografování, aby dokázal vystihnout právě tu vlastnost nebo informaci, která má být komunikována světu. Technická fotografie úzce souvisí s reklamní fotografií.

5N6K0225

PIN UP – dívka z plakátu je jednou z mnoha variant portrétu. Jedná se o stylizace do tzv. pop art kultury.  

svatba

Fotografování svateb vyžaduje odpovědný a komplexní způsob práce. Tento typ fotografie má mimořádný význam z pohledu klienta, který touží prostřednictvím fotografie zachovat co nejvěrnější vzpomínku na svůj svatební den. U této kategorie je obzvlášť důležité, aby fotograf ctil individuální přístup a důsledně komunikoval s klientem.

Příprava - 0%
Čas focení - 0%
Postproces - 0%
Doba dodání - 0%
Příprava - 0%
Čas focení - 0%
Postproces - 0%
Doba dodání - 0%
Příprava - 0%
Čas focení - 0%
Postproces - 0%
Doba dodání - 0%
SlužbyMilan Bejbl